Chiro sluit geen kleuters (-6-jarigen) aan en daarvoor zijn een aantal redenen:

In Chiro is samen spelen heel belangrijk. De spelen stimuleren groepsvorming en er is een bepaald begrip van regels nodig. Kinderen onder de zes jaar ontdekken geleidelijk het samen spelen, maar pas vanaf het eerste leerjaar ontwikkelen kinderen vaardigheden voor een vlotte uitvoering van die spelen.

Leiding investeert al veel tijd in de zorg van hun leden. Kinderen van kleuterleeftijd hebben nog meer specifieke zorg nodig. Zorg dat leiding moeilijk kan bieden bij grote groepen. Bovendien gaat er veel energie naar de doorgroei van groepen en kiest Chiro er bijgevolg voor Aspi’s te verkiezen boven kleuters.