Een Chirowerking kost geld en daarom vragen wij lidgeld.

Het lidgeld bedraagt 30€ ( = verzekering Chiro Nationaal en jaarwerking Chiro Alcha)

Iedereen die is aangesloten bij Chirojeugd Vlaanderen, is verzekerd. In het lidgeld is de verzekering inbegrepen.

Waarvoor ben je in de Chiro verzekerd?

Ongevallenverzekering

Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de acht dagen een ongevalsaangifte én een medisch attest naar IC Verzekeringen, de verzekeringsmakelaar van de Chiro.  Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer.  Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit.  Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt.

Stuur dat naar IC verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.

Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit.  Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel.

Ongeval aangeven bij de dokter

  1. Je dochter heeft zich pijn gedaan in de Chiro en je moet naar de dokter.
  2. Vraag een medisch getuigschrift aan de leiding
  3. Laat de dokter het medisch getuigschrift invullen en bezorg dit document zo snel mogelijk terug aan de leiding.
  4. Vanaf hier neemt de leiding het verder op. Wij zorgen dat het document bij Chiro Nationaal terecht komt en houden jullie verder op de hoogte van het dossier.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg.

Als je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen die niet tot de groep behoren), dan valt dat niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering. Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro.

Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.

De leiding is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid in geval van toezichts- en organisatiefouten.  Als er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit aan een toezichts- of organisatiefout ligt, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus ‘de familiale’ van het slachtoffer).

Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding.  Voor alle details hierover raadpleeg je best de polis op www.chiro.be/verzekeringen

Materiële schade is niet inbegrepen

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, bril, enz.) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.

Als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid.  De schade berokkend aan ‘een derde’ is ten laste van je eigen autoverzekering.  Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou.  Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.  Het is mogelijk om een tijdelijke autoverzekering te nemen.